Skattepliktig inkomst

Ordförklaring

Inkomst som en person måste betala skatt för.

Kategorier

Skatt, Inkomst

Underkategorier

Inkomstskatt

Relaterade mallar

SKV 4302 49 Ansökan ändrad beräkning skatteavdragV201712