Skattesats

Ordförklaring

Skatten uttryckt i procent av skatteunderlaget.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Skattefot