Skuldebrev

Ordförklaring

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftlig erkännande rörande en penningskuld.

Kategorier

Brev

Underkategorier

Skuldebrev med optionsrätt till nyteckning, Villkorsbilaga, Konvertibel, Konvertibelt skuldebrev, Omslagsrevers, Bankcertifikat, Enkelt skuldebrev, FRN, Löpande skuldebrev, Räntejusteringslån, Revers, Skuldförbindelse, Lånehandling

Relaterade mallar

Enkelt skuldebrev 2023

Enkelt skuldebrev Engelsk 2020

Löpande skuldebrev 2023

Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2023