Slutbelopp

Ordförklaring

Den summa som genom ett värdepapper eller konto erhålls vid en viss löptids slut, t.ex. det insatta beloppet plus ränta.

Underkategorier

Slutvärde, Termin, Option