Slutbetalningsgaranti

Ordförklaring

Används vid stora kontraktsarbeten för att för beställarens del säkerställa slutförande och samtidigt garantera att säljaren (motsv.) får den sista betalningen. Leverantören blir därmed skyddad mot beställarens insolvens. Detta kan ske genom att säkerhet ställs t.ex. genom någon form av pantsättning eller deponering hos tredje man.

Kategorier

Byggentreprenad