Solidarisk borgen

Ordförklaring

Borgensförbindelse där borgensmännen svarar "en för alla och alla för en," dvs. en av borgenärerna kan krävas på hela beloppet om borgenären skulle finna det lämpligt.

Kategorier

Solidariskt ansvar, Borgen, Borgensåtagande