Specialdomstol

Ordförklaring

Specialdomstol är en [[domstol}} som endast dömer i en eller ett fåtal förekommande mål- eller ärendetyper. Exempel på specialdomstolar är miljödomstol, vattendomstol, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen mm. En dom i en specialdomstol går vanligtvis inte att överklaga.

Kategorier

Domstol

Underkategorier

Specialprocess, Arbetsdomstolen (AD)