Speditionsavtal

Ordförklaring

Avtal igenom vilket en speditör åtar sig att för annans räkning avsända eller mottaga gods och liknande handlingar.

Kategorier

Speditör, Logistik, Avtal, Spedition