Spreadposition

Ordförklaring

Strategi som innebär att man köper och samtidigt utfärdar optioner. Detta innebär att man kan skapa en vinst oavsett om kursen går upp eller ner, så länge som kursen svänger kraftigt i någon riktning.

Kategorier

Option