Statsobligationer

Ordförklaring

Obligationer som emitterats för statens räkning av riksgäldskontoret. En del av statens upplåning, statsskulden. Upplåningen sker främst från banker, försäkringsbolag och företag.

Kategorier

Obligation, Stat

Underkategorier

Statspappersauktion, Stockholm bond exchange, AAA