Strut

Ordförklaring

Straddle. Innebär att man antingen köper (köpt strut) eller utfärdar (utfärdad strut) både köp- och säljoptioner med samma lösenpris. Om kursen rör sig kraftigt i någon riktning kan detta skapa vinster.

Kategorier

Option