Substitution

Ordförklaring

Ett avtalsrättsligt begrepp som innebär att avtalspart frånträder ett avtal och sätter in annan i sitt ställe.

Kategorier

Avtal