Suppleant

Ordförklaring

Reservledamot. Person som valts att ersätta en ordinarie ledamot i t.ex. en styrelse.

Kategorier

Ledamot

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023

Sekretessförbindelse styrelseledamot 2023

Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2023

Bolagsordning privat 2023