Supportavtal

Ordförklaring

Ett supportavtal är ett avtal om vilken kundsservice som en kund ska erhålla och ha rätt att kräva. Supportavtalet reglerar hur kundservicen ska fungera.

Kategorier

Avtal, Support

Underkategorier

SLA