Synallagmatiskt avtal

Ordförklaring

Ömsesidigt förpliktigande avtal.

Kategorier

Avtal