Talionsprincipen

Ordförklaring

Rättviseprincip enligt vilken en brottsling bör tillfogas samma skada som han själv åstadkommit eftersom varje straffmässig lättnad skulle komma honom till otillbörlig gagn.

Kategorier

Straff