Tantiem

Ordförklaring

Ett lönetillägg i form av en andel av företagets vinst som normalt sett tillfaller personer inom företagets ledning, såsom VD.

Kategorier

Lön