TAP-avtal

Ordförklaring

Tillfälligt Anställd Personal. Anställningsavtal som tillämpas för tillfälligt anställd, utländsk personal, ombord på svenskflaggade fartyg.