Taxerad inkomst

Ordförklaring

Inkomstbelopp som fastställts av skattemyndigheten och motsvarar det belopp som den skattskyldige ska ta upp som inkomst.

Kategorier

Inkomstskatt, Taxering