TBO

Ordförklaring

Time Between Orders. Betällningsintervall.