Teckningsbevis

Ordförklaring

Bevis ställt till viss man om att aktieteckning har verkställts.

Kategorier

Aktieteckning, Teckningsoptioner