Teckningskurs

Ordförklaring

Det pris som ska betalas för varje nyemitterad aktie i en nyemission.

Kategorier

Kurs, Nyemission, Aktieteckning, Teckningsoptioner

Relaterade mallar

Förslag beslut kvittningsemission privat AB 2022