Teckningslista

Ordförklaring

Ett bevis om att aktieteckning verkställts. Beviset är ställt till den som tecknat aktierna.

Kategorier

Aktieteckning, Teckningsoptioner

Relaterade mallar

Teckningslista nyemission 10 aktietecknare 2022

Teckningslista - Teckningsoptioner (1 tecknare) 2022

Teckningslista - Teckningsoptioner (5 tecknare) 2022

Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2022