Teckningsoptioner

Ordförklaring

En teckningsoption är en värdehandling som ger innehavaren rätt att köpa nyemitterade aktier till en viss kurs under en viss tidsperiod.

Kategorier

Teckningsrättsbevis, Teckningsrätt

Underkategorier

Teckningskurs, Teckningsoptionsbevis, Teckningstid, Teckningsbevis, Teckningslista, Teckningsoption