Teckningsoptionsbevis

Ordförklaring

Bevis som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.

Kategorier

Teckningsoptioner

Relaterade mallar

Teckningsoptionsbevis 2022