Teckningstid

Ordförklaring

Den tid under vilken teckningsrättshavare har rätt att teckna nya aktier i en nyemission eller teckna aktier i en börsintroduktion.

Kategorier

Teckningsrätt, Aktieteckning, Teckningsoptioner

Relaterade mallar

Villkor för teckningsoptioner 2022