Teknisk analys

Ordförklaring

TA. Samlingsnamn på metoder för att från den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror mm. försöka förutsäga den framtida utvecklingen av tillgångarna. Grundtanken är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser. Oftast utförs analysen genom användning av matematiska modeller eller vissa visuellt presenterade mönster.

Kategorier

Analys

Underkategorier

Överköpt, Tidsserie, Köpsignal, Momentum, Motstånd

Relaterade mallar

Du Pont-analys totalt kapital 2022

Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2022