Tel-quel

Ordförklaring

Begrepp som innebär att en vara säljs "som sådan" - i befintligt skick.