Telegram

Ordförklaring

Ett telegram är ett skriftlig meddelande som överförs via telegrafi eller telefax.

Underkategorier

Pressmeddelande