Telemarketing

Ordförklaring

Marknadsföring och försäljning via telefon.