Teleologisk lagtolkning

Ordförklaring

Lagtolkningsmetod som innebär att lagens syfte tillmäts större betydelse än dess formella innebörd.

Kategorier

Lagtolkning