Telle-quelle

Ordförklaring

Namn på regel som säger att ett i visst land registrerat varumärke får registreras i annat land såsom det registrerats i det första landet.