Temafond

Ordförklaring

Fond som placerar i värdepapper med ett speciellt tema, t.ex. miljö.

Kategorier

Fond

Underkategorier

Indexfond, Obligationsfond, Global fond