Terms of trade

Ordförklaring

Bytesförhållande inom handeln: relativpriset mellan ett lands import och export. Om exportpriset stigit i förhållande till importpriset har terms of trade förbättrats och vice versa.