Territorialprincipen

Ordförklaring

Principen att ett barn som föds inom landet blir medborgare i samma land. Territorialprincipen gäller inte i Sverige.