Testamente sambo

Ordförklaring

Se testamente och sambo.

Kategorier

Inbördes testamente, Testamente, Sambor