Testamentsexekutor

Ordförklaring

Den som har uppgiften att sköta boutredningen efter testatorn.

Kategorier

Testamente