Testator

Ordförklaring

Den man som skrivit testamentet.

Kategorier

Testamente