Testatrix

Ordförklaring

Den kvinna som skrivit testamentet.

Kategorier

Testamente