THC

Ordförklaring

Transport Handling Charge. Hamnavgifter som t.ex. ska betala lastning och lossning av containrar.