Tidrapport

Ordförklaring

En tidrapport är en handling som presenterar vilken tid som har använts. T.ex. en anställd som underrättar sin arbetsgivare om vilken tid denne har arbetat.

Kategorier

Rapport

Underkategorier

Tidredovisning, Tidsrapport