Tidsplan

Ordförklaring

En tidsplan är en skriftlig handling som beskriver när olika åtgärder ska genomföras/vara genomförda under ett projekt eller dylikt, t.ex. tidsplan för ett budgetarbete.

Kategorier

Planering