Tidsserie

Ordförklaring

Regelbundna mätningar av en viss variabel inom vissa tidsintervaller. Tidsserier används för att utläsa trender eller cykliska mönster.

Kategorier

Marknadstrend, Teknisk analys