Tillbud

Ordförklaring

Ett tillbud är en händelse som resulterar eller kan resultera i en skada, fysisk eller psykisk, på en arbetsplats.

Kategorier

Arbetsmiljö, Skadestånd

Underkategorier

Arbetsskada, Arbetsskadeanmälan