Tillgodohavande

Ordförklaring

Fordran. Tillgodohavandet på en bank är vad någon har på kontot i banken.

Kategorier

Fordran, Bank