Tillgrepp av fortskaffningsmedel

Ordförklaring

Tillgreppsbrott som består i olovligt tagande och brukande av annans motorfordon och gärningen inte kan klassas som stöld.