Tillitsteorin

Ordförklaring

Avtalsrättslig princip som innebär att en avtalspart blir bunden av den tillit som hans förklaring väckt hos medkontrahenten, vilket även gäller felsägningar såvida inte motparten borde ha förstått att det rörde sig om ett misstag.