Tillverkare

Ordförklaring

Producent. Någon som producerar varor.

Kategorier

Produktion

Underkategorier

Producentansvar, Producentvara, Tillverkningsavtal