Tillverkningsavtal

Ordförklaring

Ett avtal om att producera något åt den andra avtalsparten.

Kategorier

Tillverkare