Tillverkningsomkostnader

Ordförklaring

Kostnader är förknippade med framställningen av produkterna som ett företag tillverkar. Dessa kostnader fördelas schablonmässigt.

Kategorier

Produktion

Underkategorier

TO